Voor startups

Marktverkenning & launching customers

Veel startups sneuvelen vroegtijdig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan kennis van de markt waarop de start-up zich begeeft, en het te laat feedback zoeken in de markt (Harvard Business Review, mei 2021). Vanuit specifieke en diepgaande kennis van de land- en tuinbouw ondersteunt Innova Connect startups op precies deze punten. Innova Connect geeft inzicht in de markt, wie daarin mogelijke klanten zijn, en wat hun behoeften zijn. Zo draagt Innova Connect bij aan aangescherpte propositie en een dieper inzicht van de toevoegde waarde van je product, technologie of dienstverlening. Bovendien kan Innova Connect een vertrouwde introductie verzorgen bij launching customers.

>> Referentieprojecten:

BiomicAgritech

BiomicAgritech

BiomicAgritech is een Israëlische startup rond een geoctrooieerde vinding die de teelt van tomaten en andere ‘hoge draad’ gewassen letterlijk ondersteboven kan keren. De vinding bestaat hieruit dat het gewas ondersteboven in de kas hangt, met het wortelstelsel in een cilinder. In plaats van het gewas wekelijks te laten zakken, kan nu worden volstaan met het laten roteren van de cilinder. Dit bespaart veel kostbare arbeid. Voor BiomicAgritech heeft Innova Connect een eerste marktverkenning in Nederland uitgevoerd en contacten gelegd met potentiële samenwerkingspartners.

Voor startups

Innovatie-ondersteuning op maat

Veel startups zijn gebaseerd op een baanbrekend nieuw idee, dat de wereld kan veranderen. Maar vooralsnog opereer je als startup nog in de ‘oude’, onveranderde wereld. En daarin loop je aan tegen regelgeving die niet is toegesneden op jouw innovatie en belangrijke stakeholders die niet snappen wat jullie doen. Innova Connect biedt een scan aan die laat zien hoe jouw innovatie zou verhoudt tot de regelgeving. Indien nodig kunnen we een lobby starten om knellende regelgeving te wijzigen. En we ondersteunen je in je communicatie richting belangrijke stakeholders.

 

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.