Visie

Bedrijven en kennisinstellingen hebben elkaar nodig
Anders dan soms gedacht wordt, is innovatie niet hetzelfde als onderzoek doen. Wel kan onderzoek leiden tot innovatie. Dit verloopt echter zelden in een rechte lijn, met de kennisinstelling als zendende partij en het bedrijfsleven als vragende partij. In werkelijkheid hebben beide elkaar nodig en leren zij van elkaar. Deze wisselwerking is van wezenlijk belang voor zowel kennisinstellingen als bedrijven. Innova Connect helpt om deze wisselwerking goed te laten verlopen, met oog en respect voor ieders belangen.

Inspiratie én implementatie
Innovatie hangt nauw samen met creativiteit. Iets nieuws creëren dat nog niet bestaat vergt een flinke dosis verbeeldingskracht. Hiervoor is letterlijk tijd en ruimte nodig om ideeën te kunnen laten opborrelen, en ruimte om iets met deze ideeën te kunnen doen. Vaak ontbreekt de aandacht voor één van beide: door de hectiek en drukte van alledag komt het er niet van om over vernieuwingen na te denken; in het tweede geval blijft het bij enthousiaste ideeën. Waar uw innovatieproces ook stokt, Innova Connect biedt uitkomst met bijvoorbeeld een innovatie-inspiratiesessie of projectmanagement.

Ontmoeting tussen disciplines
Innovatie heeft iets onvoorspelbaars. Omdat de meeste vernieuwingen ontstaan op het snijvlak van verschillende disciplines, komen veel ontdekkingen voort uit toevallige ontmoetingen. Het toeval kan echter wel een handje geholpen worden door dergelijke ontmoetingen te arrangeren. Innova Connect biedt dit aan in de vorm van matchmaking, innovatie-inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten.

Samenwerking vergt vertrouwen
Een ontmoeting is nog geen samenwerking, en samenwerking is geen synoniem voor innovatie. Partijen die willen samenwerken moeten elkaar niet in de weg zitten, elkaar iets te bieden hebben, en bovenal elkaar kunnen vertrouwen. Dit laatste geldt ook voor ons: wanneer u met Innova Connect in zee gaat, moet u ons kunnen vertrouwen dat wij het voorgelegde probleem snappen, dat we daarmee zorgvuldig omgaan, en dat we constructieve stappen zet waar alle betrokken partijen baat bij hebben. Die garantie wil Innova Connect bieden.

Doen!
Tot slot is innovatie vooral: doen. Partijen bij elkaar brengen is pas het begin. De uitdaging is om partijen succesvol te laten samenwerken. Zodat er innovaties ontstaan met impact voor de maatschappij. Dat is de missie van Innova Connect!

Team

Clements Stolk

Clemens Stolk, founder
Clemens heeft na zijn Wageningse studie plantenziektenkunde achtereenvolgens ervaring opgedaan in de wetenschap (Wageningen Universiteit, 1997-2002), het bedrijfsleven (brancheorganisatie Plantum, 2002-2008) en de consultancy (adviesbureau Schuttelaar & Partners, 2008-2014). In Innova Connect (2014) komen deze drie lijnen samen.

Sinds 2014 heeft Clemens opdrachten uitgevoerd voor meer dan 30 organisaties binnen en buiten Nederland, steeds op het snijvlak van wetenschap en maatschappij. Clemens krijgt energie van het helpen vergroten van de maatschappelijke impact van wetenschap en technologie. Dit vanuit de overtuiging dat innovatie broodnodig is, gezien de duurzaamheidsuitdagingen waar we als maatschappij voor staan.

Stefan van der Heijden

Stefan van der Heijden, associate partner
Stefan beschikt over uitgebreide ervaring in toonaangevende bedrijven in de land- en tuinbouw, waar hij R&D-directeur was (Royal Van Zanten, 2017-2021; Eurofins Agro, 2016-2017), wereldwijd onderzoeksdirecteur en lid van de Raad van Bestuur (Barenbrug Group, 2004-2015) en onderzoeksdirecteur en lid van de Raad van Bestuur (Cebeco Seeds Group, 1998-2004).

Gedurende zijn loopbaan heeft hij steeds met succes geopereerd op het grensvlak tussen onderzoek en praktijk. Stefan is ook bestuurlijk zeer actief geweest, met name rond de thema’s onderzoek en kennisontwikkeling. Zo was hij tot voor kort bestuurslid van de Stichting TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en van relevante commissies bij Plantum. Naast zijn ervaring in de akkerbouw is hij van 2001 tot 2016 als Lid van de Raad van Commissarissen en wetenschappelijk adviseur verbonden geweest aan Institute for Pig Genetics (IPG) en Topigs. Stefan beschikt over een zeer uitgebreid internationaal netwerk binnen zowel de landbouwwetenschappen als het agribedrijfsleven. Sinds 2015 is Stefan bovendien actief als agribusiness consultant.

Vacatures

Wij hebben op dit moment geen openstaande vacatures. Spreekt onze visie je aan, en lever je graag een bijdrage aan Innova Connect? Dan komen we wel graag met je in contact. Stuur in dat geval je c.v. en motivatiebrief aan c.stolk@innovaconnect.nl. Wellicht is er op korte termijn wel een vacature beschikbaar.

Anderen over ons

 • Eliezer Edelstein, BiomicAgritech
  BiomicAgritech heeft een nieuwe teeltmethode ontwikkeld voor groenten die langs de draad geteeld worden. Clemens en Stefan van Innova Connect hebben ons ondersteund en begeleid bij het onderzoeken en introduceren van de methode in Nederland. Voor een startup is het heel moeilijk om mentoren te vinden die hun werk graag doen en voor een redelijke prijs. In Clemens en Stefan van Innova Connect hebben we niet alleen uitstekende mentoren gevonden maar in de eerste plaats vrienden.
   
 • Michiel Roelse, operationeel directeur TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  Innova Connect heeft voor Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op uitstekende wijze diverse opdrachten uitgevoerd, waaronder een wetenschappelijke analyse van het projectportfolio, een evaluatie van een groot veredelingsprogramma en een impact assessment, met steeds concrete, bruikbare resultaten. Ook is Innova Connect een belangrijke speler in ons Impact2025 programma (programmeren van events, innovatiemakelaarschap). De contacten met Clemens en Stefan zijn altijd plezierig en professioneel en we zien uit naar verdere samenwerking.
   
 • Prof. dr. ir. Wim van der Putten, NIOO-KNAW
  Ik zocht mogelijke private partijen voor mijn onderzoeksvragen en voelde dat ik me op een te smal spoor bevond. Clemens hielp me om het spoor te verbreden, verbond me aan een variatie aan mogelijke partners, hielp hun onderzoekbehoefte te identificeren en vertalen in een voorstel dat op tijd werd gecompleteerd en ingestuurd.
   
 • Sander van Golberdinge, Grodan
  Innova Connect is sinds 2016 voor Grodan meermaals de wetenschappelijke literatuur ingedoken rond specifieke onderwerpen waarover wij meer wilden weten. Innova Connect leverde ons dan in korte tijd een toegankelijk overzicht van de feiten, de betekenis van deze feiten voor ons, én van kansen voor verdere innovatie.

Actueel