Voor startups

Marktverkenning & launching customers

Veel startups sneuvelen vroegtijdig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan kennis van de markt waarop de start-up zich begeeft, en het te laat feedback zoeken in de markt (Harvard Business Review, mei 2021). Vanuit specifieke en diepgaande kennis van de land- en tuinbouw ondersteunt Innova Connect startups op precies deze punten. Innova Connect geeft inzicht in de markt, wie daarin mogelijke klanten zijn, en wat hun behoeften zijn. Zo draagt Innova Connect bij aan aangescherpte propositie en een dieper inzicht van de toevoegde waarde van je product, technologie of dienstverlening. Bovendien kan Innova Connect een vertrouwde introductie verzorgen bij launching customers.

>> Referentieprojecten:

Agribio-Australia (Genomics platform)

Agribio-Australia (Genomics platform)

AgriBio, Centre of AgroBioscience is een samenwerkingsverband van de regering van de deelstaat Victoria (Australië) en La Trobe University (La Trobe) vlakbij Melbourne. Deze PPS met een waarde van ongeveer 288 mln AUD en heeft een technologieplatform ontwikkeld gericht op de ontrafeling van het volledige genoom in een zeer brede range van organismen met als doel deze te modificeren via gene editing, of genetische variatie vast te stellen en te selecteren via diagnostische methoden (merkers, sensors, fenotypische instrumenten). Dit platform is gepresenteerd aan alle grote Europese zaadbedrijven via presentaties en discussies met de sleutelonderzoekers van deze bedrijven.

Voor startups

Innovatie-ondersteuning op maat

Veel startups zijn gebaseerd op een baanbrekend nieuw idee, dat de wereld kan veranderen. Maar vooralsnog opereer je als startup nog in de ‘oude’, onveranderde wereld. En daarin loop je aan tegen regelgeving die niet is toegesneden op jouw innovatie en belangrijke stakeholders die niet snappen wat jullie doen. Innova Connect biedt een scan aan die laat zien hoe jouw innovatie zou verhoudt tot de regelgeving. Indien nodig kunnen we een lobby starten om knellende regelgeving te wijzigen. En we ondersteunen je in je communicatie richting belangrijke stakeholders.

 

>> Referentieprojecten:

Webteksten biotechnologiebedrijf

Webteksten biotechnologiebedrijf

Een jong biotechnologiebedrijf had de ambitie om DNA-technologie aan te bieden aan MKB in de tuinbouw. Het bedrijf bezat uitstekende kennis en technologie, maar de vertaalslag naar de tuinbouw was voor hen relatief nieuw. Innova Connect heeft geholpen met het aanscherpen van de propositie voor deze nieuwe klantgroep en heeft de webteksten geschreven die aansluiten bij relevante vragen in de tuinbouw.