Voor publieke financiers

Evaluatie, impactmeting & rapportage

Publieke organisaties investeren veel geld in onderzoek en innovatie. Een terechte vraag die overheden, politici en burgers stellen is: wat leveren die investeringen op? Wat schieten we er als maatschappij mee op? Precies die vragen staan centraal in de evaluaties, impactmetingen en rapportages die Innova Connect opstelt over onderzoeksprogramma’s en -projecten. Desgewenst gaan we nog een slag dieper, en leggen we niet alleen verantwoording af over de output, maar kijken we ook naar succesfactoren die de impact nog verder kunnen verhogen.

>> Referentieprojecten:

Identificeren bruikbare onderzoeksresultaten voor tuinbouwpraktijk

Identificeren bruikbare onderzoeksresultaten voor tuinbouwpraktijk

In het najaar van 2018 wilde Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen inventariseren welke resultaten en inzichten uit het recente topsectoronderzoek zich leenden voor kennisoverdracht naar het MKB. Uit meer dan 350 onderzoeksrapportages heeft Innova Connect een beperkt aantal onderwerpen en bijbehorende onderzoeksprojecten geïdentificeerd die voldeden aan vooraf vastgestelde criteria (zoals: er zijn concrete nieuwe resultaten of inzichten verkregen die tuinbouwondernemers direct kunnen toepassen op het eigen bedrijf). De uitkomsten van deze studie gaven de Topsector een actueel overzicht van de bruikbaarheid van het onderzoek voor het MKB. Bovendien was deze studie aanleiding voor vervolgactiviteiten waarbij kennisoverdracht naar het MKB centraal stond.

Voor publieke financiers

Netwerkbijeenkomsten

Innovatie ontstaat zelden in ‘splendid isolation’. Vrijwel altijd is het nodig om samen te werken met anderen: partijen die aanvullende expertise inbrengen, of inzichten vanuit een andere invalshoek, of die de innovatie kunnen vermarkten. Daarom zijn netwerkbijeenkomsten, waar je nieuwe contacten opdoet en oude bekenden ontmoet, essentieel voor een goed werkend innovatie-ecosysteem. Innova Connect organiseert inspirerende en aantrekkelijke netwerkbijeenkomsten. Daarbij hebben we een broertje dood aan obligate bijeenkomsten zonder impact. Onze events zetten iets in gang en zijn het startpunt van een verandering.

>> Referentieprojecten:

Netwerkbijeenkomst ‘Onderzoek, wat heb ik eraan?

Netwerkbijeenkomst ‘Onderzoek, wat heb ik eraan?

Veredelingsbedrijven en aanverwante bedrijven binnen de sector plantaardig uitgangsmateriaal staan bekend om de hoge investeringen in R&D en de nauwe samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek. Binnen de sector zijn echter grote verschillen. Met name onder het MKB zijn er veel bedrijven die veel minder ervaring hebben met het participeren in wetenschappelijk onderzoek. Om die bedrijven te informeren en te inspireren organiseerde Innova Connect in 2017 voor brancheorganisatie Plantum een netwerkbijeenkomst. Het plenaire deel van het programma bood o.a. een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in het plantwetenschappelijk onderzoek en inzicht in de subsidiemogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling. Ook was er een panel van enkele MKB’ers die wél de oversteek hadden gemaakt naar samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek, en hun ervaringen daarover deelden. Centraal in het programma stonden echter de breakout sessies. In deze sessies gingen de deelnemers in kleine groepjes met elkaar in discussie over een voor hen relevant onderwerp. Deze discussies werden geleid door een moderator en bijgewoond door een inhoudsexpert. De breakout sessies waren zo opgezet dat eventuele belemmeringen om te gaan participeren in onderzoek, bespreekbaar werden gemaakt. Ook was er een kennismarkt en veel netwerkgelegenheid. Met zo’n 60 enthousiaste deelnemers, merendeels uit het MKB, was de dag een groot succes.

Aan het laden...

Voor publieke financiers

Projectbeoordeling

Het laten beoordelen en ranken van onderzoeksvoorstellen door onafhankelijke, externe reviewers behoort tot de kern van de bedrijfsprocessen van onderzoeksfinanciers. Veelal bestaat de review commissie uit (internationale) collega-wetenschappers uit hetzelfde vakgebied. Het is vaak waardevol om daarnaast ook aanvullende expertise te benutten in het reviewproces. Experts van Innova Connect kijken niet alleen naar de wetenschappelijke vernieuwing, maar ook naar bijvoorbeeld mogelijkheden voor praktische toepassing van de resultaten.

>> Referentieprojecten:

Review commissies

Review commissies

Clemens Stolk en Stefan van der Heijden hebben de afgelopen jaren voor verschillende onderzoeksfinanciers in Nederland en België en de Europese Commissie (Horizon2020) bijgedragen aan reviews van publiek-privaat gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.