Horticulture Upside Down

BiomicAgritech, an Israeli startup, has developed a revolutionary cultivation method for growing trellised vegetables such as tomatoes and cucumbers top down. These crops are normally grown around trellising wires. Trellising and leaning and lowering require a lot of labour. 

By the BiomicAgritech method, growing crops downward from rotatable tubes, trellising is done by gravity (eliminating human labour of …

Lees meer

Zomernieuwsbrief

De zomernieuwsbrief is weer uit! Hierin stellen we allereerst onze nieuwe collega Aniek de Winter voor. Andere onderwerpen zijn:

 • Digital twins van ecosystemen
 • Onderzoeksprogramma FRUITVOORUIT.NL
 • Startup in the spotlight: BiomicAgritech
 • Netwerkbijeenkomsten voor o.a. Plantum
 • Nieuws over onze social media kanalen
 • “Volg je hart”: een persoonlijk verhaal van onze collega Stefan van der Heijden.
 • Lees de …

  Lees meer

  Company

  Als er één ding is dat we de afgelopen anderhalf jaar allemaal aan den lijve hebben ervaren, is dat we als mensen gezelschapsdieren zijn. Het blijkt maar wat moeilijk voor ons om anderhalve meter afstand aan te houden als je met iemand in gesprek bent. Of om geen handen te mogen schudden bij een eerste …

  Lees meer

  Impact

  “Maar wat kun je daar dan mee?”. De typische vraag die je als jonge promovendus krijgt als je op een verjaardagsfeestje vertelt wat je doet voor de kost. Ik wist nooit zo goed raad met deze vraag. Tegelijk vond ik het persoonlijk wel een terechte vraag. Niet omdat ik zou vinden dat van wetenschappelijk onderzoek …

  Lees meer

  Over koeienvlaaien, kassen en kringlooplandbouw

  Anne Hendriks, honoursstudent aan Wageningen University en daarnaast medewerker van De Innovatiemakelaar, maakte recent een documentaire over kringlooplandbouw. Voor Innova Connect schreef ze hierover deze gastcolumn.

  Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft volop ingezet op kringlooplandbouw. Vorige week publiceerde zij het uitvoeringsplan van haar kringloopvisie1. Hierin presenteert zij concreet beleid om …

  Lees meer

  Big data, of weten hoe het zit

  Het zaaltje zit stampvol. Blijkbaar ben ik niet de enige op de Seed Meets Technology beurs die benieuwd is naar wat deze startup te melden heeft. De claims zijn dan ook niet mis. Op de website van het bedrijf wordt veelvuldig geschermd met termen als “disruptive” en “revolutionair”, en ook in dit zaaltje zijn …

  Lees meer

  Zomerliteratuur

  “Zeg, Clemens”. Uit de telefoon klonk de stem van degene die me had gevraagd om dit najaar een training te verzorgen voor wetenschappers van haar onderzoeksinstelling. De training zou gaan over het opzetten van onderzoeksprojecten met private partijen. Dit paste in de nieuwe strategie van het instituut, om meer onderzoeksfinanciering uit de markt aan …

  Lees meer

  Landbouw zonder chemie?

  Er is de laatste tijd weer veel te doen over gewasbescherming. Meestal gaat het dan over stoffen die verboden worden, of volgens sommigen verboden moeten worden, en anderen die daar weer tegen protesteren. Zo heeft de Europese Commissie afgelopen vrijdag na een jarenlange discussie besloten om drie neonicotinoïden in buitenteelten vrijwel per direct te …

  Lees meer

  Virtuele realiteit

  Sinds Trump de term ‘nepnieuws’ populair heeft gemaakt lijken ‘waar’ en ‘onwaar’ onontwarbaar met elkaar verweven. Parodie en werkelijkheid zijn haast niet meer te onderscheiden. Of het nu gaat om Halbe Zijlstra in de vermeende datsja van Poetin, of het optreden van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra in Nieuwsuur: soms weet je niet meer …

  Lees meer

  Lobbytips

  Ik zie de laatste tijd verschillende initiatieven lobbyen voor meer geld voor onderzoek en innovatie op het gebied van de plantenwetenschappen. Het aantreden van de nieuwe regering met daarin zelfs weer een Minister van Landbouw zorgt voor een nieuwe impuls. Omdat ik het plantkundig onderzoek en het bijbehorende innovatieklimaat een warm hart toedraag deel …

  Lees meer