Prof. dr. ir. Wim van der Putten, NIOO-KNAW

I needed support to link my research ideas to potential private partners and felt I was narrowing down too much. Clemens helped me in widening the scope, connecting to a substantial variety of potential partners, identifying their research needs, and translating those into a proposal that was complete and submitted well in time.

Eliezer Edelstein, BiomicAgritech

BiomicAgritech has developed a new method for growing trellised vegetables. Clemens and Stefan from Innova Connect assisted and guided us in examining and introducing the method to the Netherlands. For a startup, it is very difficult to find mentors who do their job willingly and for a reasonable price. In Clemens and Stefan from Innova …

Lees meer

Michiel Roelse, operational director TKI Horticulture & Propagation Materials

Innova Connect has carried out various assignments for Topsector Horticulture & Propagation Materials in an excellent manner, including a scientific analysis of the project portfolio, an evaluation of a large breeding program, and an impact assessment, with always concrete, useful results. Innova Connect is also an important player in our Impact2025 program (event programming, innovation …

Lees meer

Sander van Golberdinge, Grodan

Since 2016, Innova Connect has repeatedly delved into the scientific literature for Grodan on specific topics about which we wanted to know more. Innova Connect always quickly provided us with an accessible overview of the facts, the significance of these facts for us, and opportunities for further innovation.

Sander van Golberdinge, Grodan

Innova Connect is sinds 2016 voor Grodan meermaals de wetenschappelijke literatuur ingedoken rond specifieke onderwerpen waarover wij meer wilden weten. Innova Connect leverde ons dan in korte tijd een toegankelijk overzicht van de feiten, de betekenis van deze feiten voor ons, én van kansen voor verdere innovatie.

Eliezer Edelstein, BiomicAgritech

BiomicAgritech heeft een nieuwe teeltmethode ontwikkeld voor groenten die langs de draad geteeld worden. Clemens en Stefan van Innova Connect hebben ons ondersteund en begeleid bij het onderzoeken en introduceren van de methode in Nederland. Voor een startup is het heel moeilijk om mentoren te vinden die hun werk graag doen en voor een redelijke …

Lees meer

Prof. dr. ir. Wim van der Putten, NIOO-KNAW

Ik zocht mogelijke private partijen voor mijn onderzoeksvragen en voelde dat ik me op een te smal spoor bevond. Clemens hielp me om het spoor te verbreden, verbond me aan een variatie aan mogelijke partners, hielp hun onderzoekbehoefte te identificeren en vertalen in een voorstel dat op tijd werd gecompleteerd en ingestuurd.

 

Michiel Roelse, operationeel directeur TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Innova Connect heeft voor Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op uitstekende wijze diverse opdrachten uitgevoerd, waaronder een wetenschappelijke analyse van het projectportfolio, een evaluatie van een groot veredelingsprogramma en een impact assessment, met steeds concrete, bruikbare resultaten. Ook is Innova Connect een belangrijke speler in ons Impact2025 programma (programmeren van events, innovatiemakelaarschap). De contacten met Clemens …

Lees meer