Innova Connect presenteert rapport over waarde van Topsector-onderzoek voor de tuinbouw

Werkt het topsectorenbeleid voor de tuinbouw? Versterkt het de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwbedrijfsleven? Draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen? Deze vragen staan centraal in een rapport ‘Onderzoek met Impact’, dat Innova Connect vandaag heeft gepresenteerd tijdens het Research Impact Accelerator Event, in het World Horti Center in Naaldwijk.

Sinds de start van het topsectorenbeleid, nu bijna 10 jaar geleden, zijn er via de jaarlijkse calls van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ruim 300 onderzoeksprojecten tot stand gekomen. Ruim de helft van deze projecten is op dit moment afgerond. Kenmerkend voor de projecten is dat gemiddeld 50% van de kosten wordt opgebracht door de overheid en 50% door de deelnemende bedrijven en andere private organisaties.

In opdracht van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft Innova Connect het afgelopen jaar in kaart gebracht wat het onderzoek heeft opgeleverd voor het bedrijfsleven en voor de maatschappij. De studie was gericht op 191 projecten die betrekking hebben op de productietuinbouw en in het bijzonder op de 89 projecten die inmiddels zijn afgerond. De conclusies van het rapport zijn duidelijk: het onderzoek dat plaatsvindt via de Topsector T&U heeft impact! Van iedere vijf projecten, hebben er drie kennis opgeleverd die direct wordt toegepast in de praktijk. De 89 afgeronde projecten gaven aanleiding tot vier octrooiaanvragen en de oprichting van vijf startups, naast andere nieuwe bedrijvigheid. Twee derde van de projecten leidde tot vervolgonderzoek.

De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door consortia die bestaan uit minstens één kennisinstelling en – meestal – meerdere private partijen. In totaal waren er bij de 191 opgestarte projecten bijna 750 organisaties betrokken bij het onderzoek en zijn er ruim 7.500 unieke relaties ontstaan of versterkt.

Behalve voor het bedrijfsleven en de wetenschap is het onderzoek ook belangrijk voor consument en maatschappij. Dit wordt gereflecteerd door 63 uitingen in de algemene media (krant, radio, televisie) en 216 online publicaties voor een breed publiek. Bovendien levert het onderzoek een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen. Uit het rapport blijkt dat het onderzoek een bijdrage leverde aan 14 missies van het kabinet op het gebied van landbouw, water, voedsel. De meeste aandacht gaat uit naar de missie ‘robuuste teeltsystemen’.

Het rapport bevat ook een tiental conclusies en aanbevelingen om de impact van het onderzoek nog verder te verhogen. Deze aanbevelingen worden ondersteund door kwantitatieve gegevens en door casestudies. De aanbevelingen hebben betrekking op de samenstelling van de consortia, de begroting, het projectplan, projectmanagement en externe communicatie. Zo luidt één van de aanbevelingen om al tijdens de looptijd van projecten te starten met externe communicatie (bijvoorbeeld via de vakpers), en daarmee niet te wachten tot het project is afgerond. Dit leidt tot meer interactie met de praktijk en uiteindelijk tot betere projectresultaten.

U kunt het rapport ‘Onderzoek met Impact’ downloaden via https://impact2025.nl/onderzoek-met-impact/.