NWO kent € 2,8 mln toe aan SoilProS consortium

Bodems zijn betrokken tal van processen: de productie van voedsel, het leveren van schoon drink- en oppervlaktewater, watervasthoudend vermogen, en regulatie van koolstof en nutriënten – om er maar enkele te noemen. Bij veel van deze functies of ecosysteemdiensten is het bodemleven betrokken. Om een beter begrip te krijgen van de relatie tussen bodemleven en bodemfuncties heeft een consortium van zes kennisinstellingen en 17 maatschappelijke organisaties in 2021 bij NWO het Perspectief-programma SoilProS aangevraagd (“Soil biodiversity analysis for sustainable production systems”). De stip op de horizon is dat het onderzoek knoppen oplevert waar boeren en andere gebruikers van bodems aan kunnen draaien om de bodembiodiversiteit, en de daaraan gekoppelde bodemfuncties, een gewenste kant op te sturen.

toekenning SoilProS bij TEKNOWLOGY
Uitreiking NWO-subsidie voor Perspectief-programma SoilProS. Foto: Jeroen Poortvliet.

Innova Connect heeft bijgedragen aan de bouw van dit consortium door partijen bij elkaar te brengen rond een gemeenschappelijk thema. Tijdens het TEKNOWLOGY innovation festival van 31 mei 2022 werd door NWO bekend gemaakt dat de Perspectief-aanvraag is gehonoreerd. Daarmee kan het programma, met een totale omvang van bijna 4 miljoen euro, van start!

Zie voor meer informatie: https://nioo.knaw.nl/nl/pers/duurzame-voedselproductie-leren-voorspellen-en-verbeteren-met-bodemleven