Voor kennisinstellingen

Consortia bouwen & matchmaking

In toenemende mate verlangen onderzoeksfinanciers dat bedrijven en andere maatschappelijke partijen actief betrokken zijn bij onderzoeksvoorstellen, en cofinanciering leveren voor het onderzoek. Innova Connect beschikt over een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven en ondersteunt u als onderzoeker bij het bouwen van een publiek-privaat onderzoeksconsortium.

>> Referentieprojecten:

TTW Perspectiefprogramma ‘SoilProS’

TTW Perspectiefprogramma ‘SoilProS’

NIOO-KNAW was in 2020 initiatiefnemer van een voorstel voor een TTW-Perspectiefprogramma op het gebied van het meten en sturen van bodembiodiversiteit. Bij dit financieringsinstrument weegt het economisch perspectief van de beoogde innovatie zwaar mee in de beoordeling. Daarom is intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven van groot belang. Innova Connect heeft NIOO-KNAW ondersteund bij het in beeld brengen, en vervolgens benaderen, van relevante bedrijven en andere organisaties. De ondersteuning door Innova Connect leidde uiteindelijk tot deelname en steunbetuiging van ca. 20 bedrijven en andere organisaties. 

Voor kennisinstellingen

Voorstel schrijven & lobby

Het schrijven van voorstellen is een tijdrovende bezigheid, die onderzoekers tot maar liefst 30% van hun tijd kost. Innova Connect biedt ondersteuning bij het schrijven van voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit kan variëren van eindredactie tot het schrijven van een volledig voorstel, op basis van concepten en ideeën van de betrokken onderzoeker(s). Naast het schrijven van voorstellen kan het soms nodig zijn om een onderwerp bij financiers op de agenda te zetten, of om te pleiten voor voldoende budget voor een groot onderzoeksprogramma. Dergelijke mogelijkheden voor lobby spelen met name op Europees en regionaal niveau en bij specifieke overheidsinvesteringen.

>> Referentieprojecten:

Investeringsvoorstel onderzoeksinfrastructuur NPEC

Investeringsvoorstel onderzoeksinfrastructuur NPEC

Wageningen UR en Utrecht University dongen in 2017/2018 samen mee voor een grootschalige onderzoeksinfrastructuur aanvraag op het gebied van automatische fenotypering van planten, van het microbioom tot het volvelds gewas (NPEC). De infrastructuur is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek in publiek-private samenwerking. Innova Connect heeft de aanvraag voor deze investering geredigeerd en aangescherpt. De aanvraag voor NPEC, ter waarde van 22 miljoen euro, was uiteindelijk succesvol.

Voor kennisinstellingen

Kennisoverdracht & valorisatie

Het belang van kennisoverdracht en valorisatie van onderzoek wordt steeds breder onderkend. In toenemende mate reserveren onderzoeksfinanciers budgetten voor activiteiten die garanderen dat nieuw gegenereerde kennis niet alleen leidt tot wetenschappelijke publicaties, maar ook wordt opgepakt door bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Waar de kracht van de meeste wetenschappers ligt in het doen van baanbrekend, vernieuwend onderzoek, is het de passie van Innova Connect om ervoor te zorgen dat resultaten en inzichten uit onderzoek ‘landen’ in de praktijk.

>> Referentieprojecten:

Masterclass Future Proof Toolbox

Masterclass Future Proof Toolbox

De in 2018 gelanceerde visie van het ministerie van LNV op de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland was voor Wageningen Academy aanleiding om een nieuw programma met een nieuw didactisch concept voor tuinbouwondernemers te ontwikkelen. Een belangrijke doelstelling voor de nieuw te ontwikkelen Masterclass was dat de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek makkelijker toegankelijk worden voor het MKB. Hoe kunnen MKB ondernemers kennis uit onderzoek effectief inzetten om hun bedrijf future proof te maken. Innova Connect heeft Wageningen Academy ondersteund bij het ontwikkelen van het concept en schrijven van het projectvoorstel.

Voor kennisinstellingen

Training & coaching

Samenwerken met bedrijven en andere stakeholders vergt vaak nieuwe vaardigheden van wetenschappers. Op basis van jarenlange ervaring op het snijvlak van wetenschap en bedrijfsleven verzorgt Innova Connect trainingen op dit gebied. Ook persoonlijke coachingstrajecten behoren tot de mogelijkheden.

>> Referentieprojecten:

Training publiek-private samenwerking

Training publiek-private samenwerking

Voor onderzoekers van NIOO-KNAW heeft Innova Connect in 2018 een training publiek-private samenwerking verzorgd. Centrale vraag in deze training was: hoe vind ik als onderzoeker private partijen die mijn onderzoeksvoorstel willen steunen? Naast het vormen van vaardigheden bood de training ook feitelijke informatie rond de organisatie van publiek-private samenwerking in het kader van het Topsectorenbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda.