Voor kennisinstellingen

Consortia bouwen & matchmaking

In toenemende mate verlangen onderzoeksfinanciers dat bedrijven en andere maatschappelijke partijen actief betrokken zijn bij onderzoeksvoorstellen, en cofinanciering leveren voor het onderzoek. Innova Connect beschikt over een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven en ondersteunt u als onderzoeker bij het bouwen van een publiek-privaat onderzoeksconsortium.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

Voor kennisinstellingen

Voorstel schrijven & lobby

Het schrijven van voorstellen is een tijdrovende bezigheid, die onderzoekers tot maar liefst 30% van hun tijd kost. Innova Connect biedt ondersteuning bij het schrijven van voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit kan variëren van eindredactie tot het schrijven van een volledig voorstel, op basis van concepten en ideeën van de betrokken onderzoeker(s). Naast het schrijven van voorstellen kan het soms nodig zijn om een onderwerp bij financiers op de agenda te zetten, of om te pleiten voor voldoende budget voor een groot onderzoeksprogramma. Dergelijke mogelijkheden voor lobby spelen met name op Europees en regionaal niveau en bij specifieke overheidsinvesteringen.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

Voor kennisinstellingen

Kennisoverdracht & valorisatie

Het belang van kennisoverdracht en valorisatie van onderzoek wordt steeds breder onderkend. In toenemende mate reserveren onderzoeksfinanciers budgetten voor activiteiten die garanderen dat nieuw gegenereerde kennis niet alleen leidt tot wetenschappelijke publicaties, maar ook wordt opgepakt door bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Waar de kracht van de meeste wetenschappers ligt in het doen van baanbrekend, vernieuwend onderzoek, is het de passie van Innova Connect om ervoor te zorgen dat resultaten en inzichten uit onderzoek ‘landen’ in de praktijk.

>> Referentieprojecten:

Sowing Seeds of Knowledge

Sowing Seeds of Knowledge

Het project ‘Sowing Seeds of Knowledge’ (2020-2023) is gericht op kennisoverdracht vanuit afgerond en lopend onderzoek van Wageningen Research. De doelgroep van het project is MKB in de sector plantaardig uitgangsmateriaal: bedrijven actief in de veredeling en/of vermeerdering van zaden, stekken, pootgoed of jonge planten. Vanuit Innova Connect levert Clemens Stolk twee bijdragen aan dit project: (1) het scouten van resultaten of inzichten uit het onderzoek die relevant zijn voor het MKB; (2) het organiseren van bijeenkomsten waarin deze resultaten en inzichten met het MKB gedeeld worden.

Aan het laden...

Voor kennisinstellingen

Training & coaching

Samenwerken met bedrijven en andere stakeholders vergt vaak nieuwe vaardigheden van wetenschappers. Op basis van jarenlange ervaring op het snijvlak van wetenschap en bedrijfsleven verzorgt Innova Connect trainingen op dit gebied. Ook persoonlijke coachingstrajecten behoren tot de mogelijkheden.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.