Voor publieke financiers

Evaluatie, impactmeting & rapportage

Publieke organisaties investeren veel geld in onderzoek en innovatie. Een terechte vraag die overheden, politici en burgers stellen is: wat leveren die investeringen op? Wat schieten we er als maatschappij mee op? Precies die vragen staan centraal in de evaluaties, impactmetingen en rapportages die Innova Connect opstelt over onderzoeksprogramma’s en -projecten. Desgewenst gaan we nog een slag dieper, en leggen we niet alleen verantwoording af over de output, maar kijken we ook naar succesfactoren die de impact nog verder kunnen verhogen.

>> Referentieprojecten:

Evaluatie Wageningen Plant Research 2017

Evaluatie Wageningen Plant Research 2017

Stefan van der Heijden heeft bijgedragen aan een uitgebreide evaluatie van het onderzoeksprogramma van Wageningen Plant Research (WPR) in 2017. Hierbij zijn de volgende elementen aan de orde gekomen: Visie, missie en strategie; demografische opbouw van de organisatie; kennisbasis; investeringsstrategie; WPR in One-Wageningen; en valorisatie. Tenslotte is de kwaliteit en levensvatbaarheid van de organisatie beoordeeld evenals de sociale en economische impact. Hetzelfde is gedaan voor de individuele werkmaatschappijen, negen in totaal.

Aan het laden...

Voor publieke financiers

Netwerkbijeenkomsten

Innovatie ontstaat zelden in ‘splendid isolation’. Vrijwel altijd is het nodig om samen te werken met anderen: partijen die aanvullende expertise inbrengen, of inzichten vanuit een andere invalshoek, of die de innovatie kunnen vermarkten. Daarom zijn netwerkbijeenkomsten, waar je nieuwe contacten opdoet en oude bekenden ontmoet, essentieel voor een goed werkend innovatie-ecosysteem. Innova Connect organiseert inspirerende en aantrekkelijke netwerkbijeenkomsten. Daarbij hebben we een broertje dood aan obligate bijeenkomsten zonder impact. Onze events zetten iets in gang en zijn het startpunt van een verandering.

>> Referentieprojecten:

Live Online Event Root Zone Breeding

Live Online Event Root Zone Breeding

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen organiseert jaarlijks meerdere netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers en ondernemers in de tuinbouw. De bijeenkomsten hebben als doel om rond een bepaald thema ontmoetingen tussen relevante professionals uit bedrijfsleven en wetenschap te organiseren. Bovendien wil de Topsector een beweging in gang zetten rond het gekozen thema.

In dit kader organiseerde Innova Connect voor de Topsector in mei 2020 een netwerkbijeenkomst rond het onderwerp ‘veredelen van ondergrondse delen van planten’. Toen alle voorbereidingen voor de dag in volle gang waren sloeg de Covid-19 pandemie toe. In overleg met de Topsector is ervoor gekozen om de bijeenkomst niet af te zeggen maar om te zetten in een Live Online Event. Hierbij is de interactie met het publiek en het netwerkelement zo goed mogelijk nagebootst. Zo namen de deelnemers in kleine groepjes, onder leiding van een moderator, deel aan een lunchdiscussie over het thema van de dag. Dankzij het online karakter van de dag en een gezaghebbende keynote speaker trok de bijeenkomst uiteindelijk meer dan 150 deelnemers uit 13 verschillende landen. Daarmee was de missie, om een onderbelicht onderwerp op de agenda te zetten, ruimschoots geslaagd. 

Aan het laden...

Voor publieke financiers

Projectbeoordeling

Het laten beoordelen en ranken van onderzoeksvoorstellen door onafhankelijke, externe reviewers behoort tot de kern van de bedrijfsprocessen van onderzoeksfinanciers. Veelal bestaat de review commissie uit (internationale) collega-wetenschappers uit hetzelfde vakgebied. Het is vaak waardevol om daarnaast ook aanvullende expertise te benutten in het reviewproces. Experts van Innova Connect kijken niet alleen naar de wetenschappelijke vernieuwing, maar ook naar bijvoorbeeld mogelijkheden voor praktische toepassing van de resultaten.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.