Voor publieke financiers

Evaluatie, impactmeting & rapportage

Publieke organisaties investeren veel geld in onderzoek en innovatie. Een terechte vraag die overheden, politici en burgers stellen is: wat leveren die investeringen op? Wat schieten we er als maatschappij mee op? Precies die vragen staan centraal in de evaluaties, impactmetingen en rapportages die Innova Connect opstelt over onderzoeksprogramma’s en -projecten. Desgewenst gaan we nog een slag dieper, en leggen we niet alleen verantwoording af over de output, maar kijken we ook naar succesfactoren die de impact nog verder kunnen verhogen.

>> Referentieprojecten:

Evaluatie kiwi-onderzoeksprogramma Nieuw Zeeland

Evaluatie kiwi-onderzoeksprogramma Nieuw Zeeland

Het kiwi-onderzoeksprogramma is de grootse PPS van Nieuw Zeeland. In deze PPS werken Zespri en het Crown Institute Plant & Food Research nauw samen om nieuwe, robuuste kiwirassen te ontwikkelen die geschikt zijn voor productie, transport en afzet wereldwijd. Stefan van der Heijden heeft als expert bijgedragen aan de review van dit onderzoeksprogramma. Deze review werd uitgevoerd met een internationaal team van experts op het gebied van fytopathologie, plantenfysiologie, en nieuwe veredelingsmethoden zoals gene editing en genomic selection. De review heeft geleid tot een set van aanbevelingen om het veredelingsprogramma te versterken en de resultaten beter te kunnen meten. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking is uitgebreid, zowel op het gebeid van onderzoek als op het gebied van praktische veredeling, in een 50/50 joint venture.

Voor publieke financiers

Netwerkbijeenkomsten

Innovatie ontstaat zelden in ‘splendid isolation’. Vrijwel altijd is het nodig om samen te werken met anderen: partijen die aanvullende expertise inbrengen, of inzichten vanuit een andere invalshoek, of die de innovatie kunnen vermarkten. Daarom zijn netwerkbijeenkomsten, waar je nieuwe contacten opdoet en oude bekenden ontmoet, essentieel voor een goed werkend innovatie-ecosysteem. Innova Connect organiseert inspirerende en aantrekkelijke netwerkbijeenkomsten. Daarbij hebben we een broertje dood aan obligate bijeenkomsten zonder impact. Onze events zetten iets in gang en zijn het startpunt van een verandering.

>> Referentieprojecten:

TKI Meetup FutureCrops

TKI Meetup FutureCrops

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen organiseert jaarlijks meerdere netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers en ondernemers in de tuinbouw. De bijeenkomsten hebben als doel om rond een bepaald thema ontmoetingen tussen relevante professionals uit bedrijfsleven en wetenschap te organiseren. Bovendien wil de Topsector een beweging in gang zetten rond het gekozen thema. Zo organiseerde Innova Connect in 2019 voor de Topsector een bijeenkomst over baanbrekende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veredelingstechnologie. We vonden prof. Avi Levy (Israël) bereid om de keynote lezing te verzorgen. Levy, bekend van zijn doorbraken op het gebied van gerichte recombinatie, presenteerde zijn nieuwste, deels ongepubliceerde onderzoeksresultaten, en nam samen met andere experts deel aan een paneldiscussie met het publiek. Uit de evaluatie van de bijeenkomst bleek dat de bijeenkomst erin was geslaagd om een gemêleerd publiek uit bedrijfsleven en wetenschap bij elkaar te brengen en te inspireren. 

Voor publieke financiers

Projectbeoordeling

Het laten beoordelen en ranken van onderzoeksvoorstellen door onafhankelijke, externe reviewers behoort tot de kern van de bedrijfsprocessen van onderzoeksfinanciers. Veelal bestaat de review commissie uit (internationale) collega-wetenschappers uit hetzelfde vakgebied. Het is vaak waardevol om daarnaast ook aanvullende expertise te benutten in het reviewproces. Experts van Innova Connect kijken niet alleen naar de wetenschappelijke vernieuwing, maar ook naar bijvoorbeeld mogelijkheden voor praktische toepassing van de resultaten.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.