Voor publieke financiers

Evaluatie, impactmeting & rapportage

Publieke organisaties investeren veel geld in onderzoek en innovatie. Een terechte vraag die overheden, politici en burgers stellen is: wat leveren die investeringen op? Wat schieten we er als maatschappij mee op? Precies die vragen staan centraal in de evaluaties, impactmetingen en rapportages die Innova Connect opstelt over onderzoeksprogramma’s en -projecten. Desgewenst gaan we nog een slag dieper, en leggen we niet alleen verantwoording af over de output, maar kijken we ook naar succesfactoren die de impact nog verder kunnen verhogen.

>> Referentieprojecten:

Evaluatie Topsector onderzoeksprogramma EZ-2012

Evaluatie Topsector onderzoeksprogramma EZ-2012

In het kader van het Topsectorenbeleid heeft de toenmalige TKI Uitgangsmaterialen in 2012 een call voor nieuwe projecten doen uitgaan voor zogenoemde ‘clusterprojecten’ (pre-competitief en strategisch onderzoek) en voor meer toegepaste projecten. De call had betrekking op de land- en tuinbouw, met speciale aandacht voor de sierteelt. Innova Connect heeft dit programma in 2021 geëvalueerd. Onze evaluatie omvatte het hele veld van het proces en de procedure, de wetenschappelijke kwaliteit, de opgeleverde resultaten en de impact voor bedrijfsleven en maatschappelijke vraagstukken. Het is een resultaat is een rapport met aanbevelingen voor de opdrachtgevers.

Aan het laden...

Voor publieke financiers

Netwerkbijeenkomsten

Innovatie ontstaat zelden in ‘splendid isolation’. Vrijwel altijd is het nodig om samen te werken met anderen: partijen die aanvullende expertise inbrengen, of inzichten vanuit een andere invalshoek, of die de innovatie kunnen vermarkten. Daarom zijn netwerkbijeenkomsten, waar je nieuwe contacten opdoet en oude bekenden ontmoet, essentieel voor een goed werkend innovatie-ecosysteem. Innova Connect organiseert inspirerende en aantrekkelijke netwerkbijeenkomsten. Daarbij hebben we een broertje dood aan obligate bijeenkomsten zonder impact. Onze events zetten iets in gang en zijn het startpunt van een verandering.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

Voor publieke financiers

Projectbeoordeling

Het laten beoordelen en ranken van onderzoeksvoorstellen door onafhankelijke, externe reviewers behoort tot de kern van de bedrijfsprocessen van onderzoeksfinanciers. Veelal bestaat de review commissie uit (internationale) collega-wetenschappers uit hetzelfde vakgebied. Het is vaak waardevol om daarnaast ook aanvullende expertise te benutten in het reviewproces. Experts van Innova Connect kijken niet alleen naar de wetenschappelijke vernieuwing, maar ook naar bijvoorbeeld mogelijkheden voor praktische toepassing van de resultaten.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.