Voor publieke financiers

Evaluatie, impactmeting & rapportage

Publieke organisaties investeren veel geld in onderzoek en innovatie. Een terechte vraag die overheden, politici en burgers stellen is: wat leveren die investeringen op? Wat schieten we er als maatschappij mee op? Precies die vragen staan centraal in de evaluaties, impactmetingen en rapportages die Innova Connect opstelt over onderzoeksprogramma’s en -projecten. Desgewenst gaan we nog een slag dieper, en leggen we niet alleen verantwoording af over de output, maar kijken we ook naar succesfactoren die de impact nog verder kunnen verhogen.

>> Referentieprojecten:

Impactstudie Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Impactstudie Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Voor Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft Innova Connect in 2021 een uitgebreide studie uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van 10 jaar topsector-onderzoek voor de tuinbouw. De impact-analyse bestond uit een kwantitatief deel, en kwalitatief deel, en een netwerkanalyse. In de kwantitatieve studie is gekeken naar bijvoorbeeld aantallen octrooien, startups, en het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. In het kwalitatieve deel werd ingezoomd op vijf onderzoeksprojecten: welke impact heeft dat onderzoek opgeleverd, en hoe kwam die impact tot stand? De netwerkanalyse bracht het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in beeld dat door het topsector-onderzoek is ontstaan. Statistische analyse van de kwantitatieve data liet bovendien zien welke factoren bijdragen aan impact. Deze opdracht werd uitgevoerd samen met Engaging Scientists. Het rapport kan worden gedownload via https://impact2025.nl/onderzoek-met-impact.

Voor publieke financiers

Netwerkbijeenkomsten

Innovatie ontstaat zelden in ‘splendid isolation’. Vrijwel altijd is het nodig om samen te werken met anderen: partijen die aanvullende expertise inbrengen, of inzichten vanuit een andere invalshoek, of die de innovatie kunnen vermarkten. Daarom zijn netwerkbijeenkomsten, waar je nieuwe contacten opdoet en oude bekenden ontmoet, essentieel voor een goed werkend innovatie-ecosysteem. Innova Connect organiseert inspirerende en aantrekkelijke netwerkbijeenkomsten. Daarbij hebben we een broertje dood aan obligate bijeenkomsten zonder impact. Onze events zetten iets in gang en zijn het startpunt van een verandering.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

Voor publieke financiers

Projectbeoordeling

Het laten beoordelen en ranken van onderzoeksvoorstellen door onafhankelijke, externe reviewers behoort tot de kern van de bedrijfsprocessen van onderzoeksfinanciers. Veelal bestaat de review commissie uit (internationale) collega-wetenschappers uit hetzelfde vakgebied. Het is vaak waardevol om daarnaast ook aanvullende expertise te benutten in het reviewproces. Experts van Innova Connect kijken niet alleen naar de wetenschappelijke vernieuwing, maar ook naar bijvoorbeeld mogelijkheden voor praktische toepassing van de resultaten.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.