Voor startups

Marktverkenning & launching customers

Veel startups sneuvelen vroegtijdig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan kennis van de markt waarop de start-up zich begeeft, en het te laat feedback zoeken in de markt (Harvard Business Review, mei 2021). Vanuit specifieke en diepgaande kennis van de land- en tuinbouw ondersteunt Innova Connect startups op precies deze punten. Innova Connect geeft inzicht in de markt, wie daarin mogelijke klanten zijn, en wat hun behoeften zijn. Zo draagt Innova Connect bij aan aangescherpte propositie en een dieper inzicht van de toevoegde waarde van je product, technologie of dienstverlening. Bovendien kan Innova Connect een vertrouwde introductie verzorgen bij launching customers.

>> Referentieprojecten:

VitalFluid

VitalFluid

VitalFluid – een spin off van TU Eindhoven – heeft een technologie ontwikkeld om lucht in de plasmafase te brengen en direct op te lossen in water. Dit water verkrijgt dan kortdurend bijzondere eigenschappen, die samenhangen met de instabiele stikstofverbindingen die kortdurend in het water aanwezig zijn. Na enige tijd resteert een oplossing van nitraat in water. De technologie heeft potentiële toepassingen in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot landbouw. Toepassingen in de land- en tuinbouw variëren van zaadbehandeling en gewasbescherming tot plantversterking en meststoffen. Innova Connect is sinds 2017 in een adviesrol bij VitalFluid betrokken. Zo droeg Innova Connect bij aan inzicht in voor VitalFluid belangrijke markten en in de waarde die de technologie van VitalFluid daar kan toevoegen. Ook verzorgde Innova Connect introducties bij potentiële klanten en samenwerkingspartners.

Voor startups

Innovatie-ondersteuning op maat

Veel startups zijn gebaseerd op een baanbrekend nieuw idee, dat de wereld kan veranderen. Maar vooralsnog opereer je als startup nog in de ‘oude’, onveranderde wereld. En daarin loop je aan tegen regelgeving die niet is toegesneden op jouw innovatie en belangrijke stakeholders die niet snappen wat jullie doen. Innova Connect biedt een scan aan die laat zien hoe jouw innovatie zou verhoudt tot de regelgeving. Indien nodig kunnen we een lobby starten om knellende regelgeving te wijzigen. En we ondersteunen je in je communicatie richting belangrijke stakeholders.

 

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.