Matchmakingbijeenkomst Maakbare Bodems

In 2019 wilden NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie een bijeenkomst met maatschappelijke stakeholders organiseren rond het onderwerp ‘Maakbare bodems’. De wetenschappelijke vraag die in de bijeenkomst centraal stond, was: is het mogelijk om de bodembiodiversiteit te sturen te sturen richting multifunctionele bodems? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodems die bijdragen aan zowel hoge landbouwproductiviteit als aan vastlegging van CO2. De bijeenkomst bracht zo’n 30 deelnemers bij elkaar met uiteenlopende achtergronden – bedrijfsleven, overheden, wetenschap – en bood een platform voor uitwisseling van ideeën over het onderwerp. De bijeenkomst zette het onderwerp op de kaart en leverde inzicht in de belangstelling voor dit onderwerp bij maatschappelijke stakeholders.