TTW Perspectiefprogramma ‘SoilProS’

NIOO-KNAW was in 2020 initiatiefnemer van een voorstel voor een TTW-Perspectiefprogramma op het gebied van het meten en sturen van bodembiodiversiteit. Bij dit financieringsinstrument weegt het economisch perspectief van de beoogde innovatie zwaar mee in de beoordeling. Daarom is intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven van groot belang. Innova Connect heeft NIOO-KNAW ondersteund bij het in beeld brengen, en vervolgens benaderen, van relevante bedrijven en andere organisaties. De ondersteuning door Innova Connect leidde uiteindelijk tot deelname en steunbetuiging van ca. 20 bedrijven en andere organisaties.