Verkenning nieuw gewas

Een plantenveredelingsbedrijf overwoog een veredelingsprogramma te starten in een voor hen nieuw gewas. Bij wijze van een eerste verkenning had het bedrijf behoefte aan meer inzicht in de markt en het speelveld. Innova Connect heeft het bedrijf geholpen met het in beeld brengen van de markt en belangrijke spelers daarin, belangrijke veredelingsdoelen, en technische uitdagingen in het gewas. Deze in inventarisatie droeg bij aan de besluitvorming van de klant.