Diner pensant

Een marktleider in de tuinbouw had behoefte aan een strategische heroriëntatie ten aanzien van de positionering van zijn product in de productieketen. Samen met Hague Corporate Affairs heeft Innova Connect een strategietraject uitgevoerd, waarin interviews met stakeholders een belangrijk onderdeel vormden. Halverwege het traject is een ‘diner pensant’ georganiseerd, waaraan ‘thought leaders’ uit aanpalende of vergelijkbare sectoren deelnamen. Onder leiding van een moderator wisselde de klant tijdens het diner met de andere tafelgasten van gedachten over een aantal belangrijke vragen. De avond leidde op een ontspannen wijze tot nieuwe inzichten uit onverwachte hoek en droeg in belangrijke mate bij aan het resultaat van het strategietraject.