Mineralen en Middelen Meester

Stichting Mineralen en Middelen Meester is een Zeeuwse stichting die zich inzet voor de inperking van uitstoot van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. In 2016 heeft Innova Connect voor deze stichting een inspiratielezing verzorgd, over de vraag “wat kan innovatie bijdragen aan verminderde uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen?”. In de lezing bood Innova Connect denkrichtingen aan voor een IPM-aanpak van de belangrijkste probleemstoffen, op basis van recent onderzoek en ontwikkelingen bij innovatieve bedrijven.