MKB-zaadbedrijf

Een MKB-onderneming in de plantenveredeling wilde graag meer weten over de mogelijkheden van merkergestuurde veredeling. Samen met een externe samenwerkingspartner heeft Innova Connect een strategiesessie georganiseerd waarin de mogelijkheden en beperkingen van selectie op basis van moleculaire merkers werden toegelicht. Op basis van deze sessie is de onderneming een project gestart waarin nader werd ingezoomd op de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van moleculaire merkers in het betreffende gewas.