Pop Vriend Seeds

Pop Vriend Seeds is een groentezaadbedrijf met specialisaties in o.a. spinazie en boon. In 2015 heeft Innova Connect de innovatiestrategie van Pop Vriend Seeds kritisch doorgelicht. Daarbij lag de nadruk op een betere benutting van kennis die buiten het bedrijf wordt ontwikkeld. In een aantal vervolgsessies is dieper ingegaan op kansen om de belangrijkste producten uit het portfolio te vernieuwen. Bovendien zijn aansluitend contacten gelegd met onderzoekers van verschillende kennisinstellingen. Deze contacten hebben geleid tot diverse onderzoeksprojecten, die zeer waardevol zijn voor het bedrijf.