Haalbaarheidsstudie MKB-bedrijf

Een MKB-onderneming in de plantenveredeling wilde graag de haalbaarheid onderzoeken van selectie op basis van moleculaire merkers in plaats van op fenotype. De vraag was met name of dit voor de betreffende eigenschappen, in het betreffende gewas, in de bedrijfseconomische context van de onderneming, haalbaar zou zijn. Innova Connect heeft hiervoor samen met de onderneming en samen met aanvullende experts een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie heeft de onderneming geholpen in de verdere besluitvorming rond dit onderwerp.