Programmamanagement Better Plants for New Demands

Voor het onderzoeksprogramma Better Plants for New Demands – waaronder zo’n 50 publiek-private onderzoeksprojecten op het gebied van plantenveredeling vallen – voert Clemens Stolk het programmamanagement uit. Van 2014 t/m 2016 gebeurde dit in opdracht van Stichting TKI Uitgangsmaterialen, het uitvoeringsorgaan van het topsectorenbeleid voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Met ingang van 2017 heeft het onderzoeksprogramma een eigen begeleidingscommissie waaraan Clemens rapporteert. Het secretariaat van deze commissie wordt gevoerd door Plantum. De nadruk in deze opdracht ligt in het vergroten van de impact van de projecten.