Vaststellen aggregatieniveau voor de innovatiebox

De innovatiebox is een fiscaal instrument dat innovatieve bedrijven korting geeft op de vennootschapbelasting. De winst die voortkomt uit producten die het resultaat zijn van R&D-inspanningen van bedrijven, worden zo lager belast. Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox gelden een aantal voorwaarden. Daarnaast is het van belang om vast te stellen op welk aggregatieniveau binnen de onderneming de innovatiebox moet worden toegepast. Is dat op het niveau van individuele producten, of productgroepen, afdelingen, of de hele onderneming? Over deze vraag was een onderneming in de plantenveredeling in gesprek met de Belastingdienst. Samen met de accountant van dit bedrijf heeft Innova Connect aangetoond dat het niveau van business unit (waaronder de R&D-afdeling) het meest geƫigende aggregatieniveau is.