BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouw. Eén van de centrale taken van het BO Akkerbouw is het laten uitvoeren van het programma Onderzoek en Innovatie. BO Akkerbouw beschikt over eigen middelen om onderzoek uit te laten voeren. Deze middelen worden opgebracht door de akkerbouwsector zelf. BO Akkerbouw streeft ernaar om die middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. In verband daarmee wilde BO Akkerbouw kunnen inspelen op mogelijkheden voor EU-financiering van onderzoek (Horizon Europe). In het kader van samenwerking wilde BO Akkerbouw bovendien meer zicht hebben op onderzoeksgroepen die elders in Europa werken aan bepaalde onderwerpen. Innova Connect heeft BO Akkerbouw op beide punten ondersteund.