East West Seed

Sinds 2015 is Innova Connect actief voor het tropische groentezadenbedrijf East West Seed. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar mogelijke Europese samenwerkingspartners voor onderzoek en ontwikkeling en het signaleren van kansen op het gebied van financiering van onderzoek en ontwikkeling.