Groei en ontwikkeling organisaties

Wij hebben op verschillende manieren bijgedragen aan verdere groei en ontwikkeling van organisaties. Voorbeelden zijn het geven van training op het gebied van de land- en tuinbouw aan investeerders, het uitvoeren van DD-onderzoek voor nieuwe acquisities, en het ondersteunen van de CEO en het MT door een bijdrage te leveren aan de strategische ontwikkeling van de onderneming via een Raad van Advies of Raad van Commissarissen.