Masterclass Future Proof Toolbox

De in 2018 gelanceerde visie van het ministerie van LNV op de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland was voor Wageningen Academy aanleiding om een nieuw programma met een nieuw didactisch concept voor tuinbouwondernemers te ontwikkelen. Een belangrijke doelstelling voor de nieuw te ontwikkelen Masterclass was dat de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek makkelijker toegankelijk worden voor het MKB. Hoe kunnen MKB ondernemers kennis uit onderzoek effectief inzetten om hun bedrijf future proof te maken. Innova Connect heeft Wageningen Academy ondersteund bij het ontwikkelen van het concept en schrijven van het projectvoorstel.