Sowing Seeds of Knowledge

Het project ‘Sowing Seeds of Knowledge’ (2020-2023) is gericht op kennisoverdracht vanuit afgerond en lopend onderzoek van Wageningen Research. De doelgroep van het project is MKB in de sector plantaardig uitgangsmateriaal: bedrijven actief in de veredeling en/of vermeerdering van zaden, stekken, pootgoed of jonge planten. Vanuit Innova Connect levert Clemens Stolk twee bijdragen aan dit project: (1) het scouten van resultaten of inzichten uit het onderzoek die relevant zijn voor het MKB; (2) het organiseren van bijeenkomsten waarin deze resultaten en inzichten met het MKB gedeeld worden.