Online training Horizon Europe

Met een budget van >95 miljard euro, waarvan 9 miljard op het gebied van agrofood, vormt Horizon Europe de ambitieuze opvolger van Horizon2020. Samen met Hague Corporate Affairs heeft Innova Connect eind 2020 en begin 2021 meermaals een online training verzorgd over de mogelijkheid om via Horizon Europe financiering te verkrijgen voor onderzoek en innovatie. Speciale aandacht werd hierbij gegeven aan mogelijkheden om via lobby een onderwerp op de agenda te zetten. Deelnemers aan de training waren zowel gevestigde bedrijven als startups en kennisinstellingen.