Sowing Seeds of Knowledge

Samen met brancheorganisatie Plantum en Wageningen Plant Breeding heeft Innova Connect in 2020 een aanvraag geschreven voor de ‘Kennis op Maat’ regeling. Deze regeling is gericht op kennisoverdracht vanuit lopend en afgerond onderzoek naar het MKB. De primaire doelgroep van het voorstel ‘Sowing Seeds of Knowledge’ is het MKB in de sector plantaardig uitgangsmateriaal: bedrijven actief in de veredeling en/of vermeerdering van zaden, stekken, pootgoed of jonge planten. De aanvraag, waarmee ca. EUR 300.000 aan subsidie gemoeid is, is gehonoreerd.