BP4ND: impact van Better Plants for New Demands 2013-2018

Better Plants for New Demands is het publiek-private onderzoeksprogramma dat onder het Topsectorenbeleid in 2013 is gestart voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Met dit laatste worden de bedrijven bedoeld die nieuwe plantenrassen ontwikkelen en/of daarvan zaden, stekken, pootgoed en ander plantmateriaal produceren en verkopen. In opdracht van brancheorganisatie Plantum bracht Innova Connect in 2019 in beeld wat de de eerste zes jaar topsectorenbeleid voor deze sector heeft opgeleverd. In deze opdracht combineerde Innova Connect een cijfermatige aanpak (aantallen wetenschappelijke publicaties, octrooiaanvragen, enz.) met een verhalende benadering, waarin betrokken stakeholders aan het woord werden gelaten over wat het onderzoek voor hen had betekend. Deze aanpak resulteerde in een goed leesbaar rapport dat inzicht biedt in de economische en maatschappelijke waarde van dit relatief onbekende onderzoeksprogramma.