Evaluatie kiwi-onderzoeksprogramma Nieuw Zeeland

Het kiwi-onderzoeksprogramma is de grootse PPS van Nieuw Zeeland. In deze PPS werken Zespri en het Crown Institute Plant & Food Research nauw samen om nieuwe, robuuste kiwirassen te ontwikkelen die geschikt zijn voor productie, transport en afzet wereldwijd. Stefan van der Heijden heeft als expert bijgedragen aan de review van dit onderzoeksprogramma. Deze review werd uitgevoerd met een internationaal team van experts op het gebied van fytopathologie, plantenfysiologie, en nieuwe veredelingsmethoden zoals gene editing en genomic selection. De review heeft geleid tot een set van aanbevelingen om het veredelingsprogramma te versterken en de resultaten beter te kunnen meten. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking is uitgebreid, zowel op het gebeid van onderzoek als op het gebied van praktische veredeling, in een 50/50 joint venture.