Evaluatie Topsector onderzoeksprogramma EZ-2012

In het kader van het Topsectorenbeleid heeft de toenmalige TKI Uitgangsmaterialen in 2012 een call voor nieuwe projecten doen uitgaan voor zogenoemde ‘clusterprojecten’ (pre-competitief en strategisch onderzoek) en voor meer toegepaste projecten. De call had betrekking op de land- en tuinbouw, met speciale aandacht voor de sierteelt. Innova Connect heeft dit programma in 2021 geëvalueerd. Onze evaluatie omvatte het hele veld van het proces en de procedure, de wetenschappelijke kwaliteit, de opgeleverde resultaten en de impact voor bedrijfsleven en maatschappelijke vraagstukken. Het is een resultaat is een rapport met aanbevelingen voor de opdrachtgevers.