Evaluatie Wageningen Plant Research 2017

Stefan van der Heijden heeft bijgedragen aan een uitgebreide evaluatie van het onderzoeksprogramma van Wageningen Plant Research (WPR) in 2017. Hierbij zijn de volgende elementen aan de orde gekomen: Visie, missie en strategie; demografische opbouw van de organisatie; kennisbasis; investeringsstrategie; WPR in One-Wageningen; en valorisatie. Tenslotte is de kwaliteit en levensvatbaarheid van de organisatie beoordeeld evenals de sociale en economische impact. Hetzelfde is gedaan voor de individuele werkmaatschappijen, negen in totaal.