Identificeren bruikbare onderzoeksresultaten voor tuinbouwpraktijk

In het najaar van 2018 wilde Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen inventariseren welke resultaten en inzichten uit het recente topsectoronderzoek zich leenden voor kennisoverdracht naar het MKB. Uit meer dan 350 onderzoeksrapportages heeft Innova Connect een beperkt aantal onderwerpen en bijbehorende onderzoeksprojecten geïdentificeerd die voldeden aan vooraf vastgestelde criteria (zoals: er zijn concrete nieuwe resultaten of inzichten verkregen die tuinbouwondernemers direct kunnen toepassen op het eigen bedrijf). De uitkomsten van deze studie gaven de Topsector een actueel overzicht van de bruikbaarheid van het onderzoek voor het MKB. Bovendien was deze studie aanleiding voor vervolgactiviteiten waarbij kennisoverdracht naar het MKB centraal stond.