Impactstudie Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Voor Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft Innova Connect in 2021 een uitgebreide studie uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van 10 jaar topsector-onderzoek voor de tuinbouw. De impact-analyse bestond uit een kwantitatief deel, en kwalitatief deel, en een netwerkanalyse. In de kwantitatieve studie is gekeken naar bijvoorbeeld aantallen octrooien, startups, en het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. In het kwalitatieve deel werd ingezoomd op vijf onderzoeksprojecten: welke impact heeft dat onderzoek opgeleverd, en hoe kwam die impact tot stand? De netwerkanalyse bracht het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in beeld dat door het topsector-onderzoek is ontstaan. Statistische analyse van de kwantitatieve data liet bovendien zien welke factoren bijdragen aan impact. Deze opdracht werd uitgevoerd samen met Engaging Scientists. Het rapport kan worden gedownload via https://impact2025.nl/onderzoek-met-impact.