Live Online Event Root Zone Breeding

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen organiseert jaarlijks meerdere netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers en ondernemers in de tuinbouw. De bijeenkomsten hebben als doel om rond een bepaald thema ontmoetingen tussen relevante professionals uit bedrijfsleven en wetenschap te organiseren. Bovendien wil de Topsector een beweging in gang zetten rond het gekozen thema.

In dit kader organiseerde Innova Connect voor de Topsector in mei 2020 een netwerkbijeenkomst rond het onderwerp ‘veredelen van ondergrondse delen van planten’. Toen alle voorbereidingen voor de dag in volle gang waren sloeg de Covid-19 pandemie toe. In overleg met de Topsector is ervoor gekozen om de bijeenkomst niet af te zeggen maar om te zetten in een Live Online Event. Hierbij is de interactie met het publiek en het netwerkelement zo goed mogelijk nagebootst. Zo namen de deelnemers in kleine groepjes, onder leiding van een moderator, deel aan een lunchdiscussie over het thema van de dag. Dankzij het online karakter van de dag en een gezaghebbende keynote speaker trok de bijeenkomst uiteindelijk meer dan 150 deelnemers uit 13 verschillende landen. Daarmee was de missie, om een onderbelicht onderwerp op de agenda te zetten, ruimschoots geslaagd.