Adaptive Symbiotic Technologies (Trichoderma)

AST is een Amerikaanse startup die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en marketing van nieuwe stammen van Trichoderma. Voor dit bedrijf zijn de marketingmogelijkheden van deze stammen onderzocht en is in kaart gebracht op welke wijze deze stammen toegelaten kunnen worden in de Europese markt en met welke claims commerciƫle activiteiten opgezet kunnen worden.