Airinov-Duitsland (Dronetoepassingen)

Voor Airinov, een Frans bedrijf en onderdeel van Parrot, is een marktanalyse uitgevoerd voor de toepassingsmogelijkheden van hun dronetechnologie. Hiervoor is na een uitgebreide marktstudie contact gelegd met bedrijven die zich bezighouden met R&D (plantenveredeling/fenotypering), zaadproductie en advisering. Aan hen is de technologie gepresenteerd inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en toepassingsmogelijkheden. Dit rapport heeft bijgedragen aan de Europese strategie van Airinov/Parrot.