VitalFluid

VitalFluid – een spin off van TU Eindhoven – heeft een technologie ontwikkeld om lucht in de plasmafase te brengen en direct op te lossen in water. Dit water verkrijgt dan kortdurend bijzondere eigenschappen, die samenhangen met de instabiele stikstofverbindingen die kortdurend in het water aanwezig zijn. Na enige tijd resteert een oplossing van nitraat in water. De technologie heeft potentiële toepassingen in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot landbouw. Toepassingen in de land- en tuinbouw variëren van zaadbehandeling en gewasbescherming tot plantversterking en meststoffen. Innova Connect is sinds 2017 in een adviesrol bij VitalFluid betrokken. Zo droeg Innova Connect bij aan inzicht in voor VitalFluid belangrijke markten en in de waarde die de technologie van VitalFluid daar kan toevoegen. Ook verzorgde Innova Connect introducties bij potentiële klanten en samenwerkingspartners.