Open Minds

marketing van technologische innovatiesAfgelopen week was ik te gast bij het Jaarcongres van Stichting Techniek en Wetenschap (STW). STW is een belangrijke financier van toepassingsgericht onderzoek in de natuurwetenschappen. Kosten noch moeite waren gespaard om een inspirerend congres neer te zetten.

Voor mij als plantenwetenschapper begon de dag al goed met een grappige sketch waarin De Aardappeleters van Van Gogh als nationaal icoon werd vervangen door de hybride aardappel uit zaad – het nieuwe nationale icoon dat we aan Pim Lindhout te danken hebben1. Wat ik echt uniek vond was dat de organisatie erin was geslaagd om de interactie met ondernemende onderzoekers centraal te stellen. Zo mochten onderzoekers in kleine groepen hun projectidee pitchen, waarna het publiek om feedback werd gevraagd om de pitch en het projectidee te verbeteren, of om specifieke knelpunten te helpen oplossen. De pitchers gingen met tientallen waardevolle ideeën en suggesties uit het publiek naar huis. Wij als publiek werden aangestoken door het enthousiasme van de veelal jonge onderzoekers. En de winnende pitchers gingen bovendien naar huis met de ‘Open Mind’ subsidie om hun idee uit te werken.

Wat me opviel bij de pitches was dat de deelnemers het meeste moeite hadden met de ‘markt’-kant van hun idee. Over de technische kant hadden ze al veelvuldig nagedacht: het werkingsmechanisme achter hun vinding, technische hobbels die nog genomen moesten worden en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. Wanneer het echter ging over vragen als: wat wordt het verdienmodel, hoe groot is de potentiële markt, wie zou kunnen optreden als launching customer, en hoe zit het met de concurrentie – dan werd het beduidend stiller. Gezien de achtergrond van de deelnemers – allen actief als wetenschapper – is de focus op de techniek niet zo verwonderlijk. Maar om van idee naar realiteit te komen, heb je de markt toch echt nodig. Of, zoals STW-directeur Eppo Bruins het tijdens de opening van het congres zei: “Maatschappelijke uitdagingen worden het beste getackled als er iemand verdient aan de oplossing ervan”.

Ik denk dat veel wetenschappers met ideeën voor een innovatief product gebaat zouden zijn met een samenwerkingspartner die gericht is op de marketing. Iemand die systematisch de markt verkent en vervolgens de boer opgaat. Later dezelfde dag, bij een bijeenkomst over Horizon2020, hoorde ik dat er een regeling is waarbij innovatieve MKB-bedrijven een business coach kunnen inhuren. Dat lijkt me al een stap in de goede richting. Nog beter zou het zijn als de marketingspecialisten echt gaan partneren met de uitvinders, als mede-ondernemers. Dan moeten zij elkaar wel weten te vinden.

Tijdens de lunch op het STW-congres liep ik een pitcher uit mijn groepje tegen het lijf. Ik kon het niet laten hem op het spoor te brengen van een goede samenwerkingspartner, juist voor de markt-kant. Ik geloof nou eenmaal in mensen met een ‘open mind’ voor samenwerking.

Clemens Stolk

 

Voetnoot:

(1) zie www.solynta.com