voor bedrijven

Scouten van innovatiekansen

Voor bedrijven die op een bepaald terrein willen innoveren, biedt Innova Connect de mogelijkheid om actief kansen op te sporen die bijdragen aan de slagingskans van de beoogde innovatie. Deze kansen kunnen bestaan uit contacten met onderzoekers of andere partners die nodig zijn voor de beoogde innovatie, en/of uit het aandragen van actuele subsidieregelingen.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

voor bedrijven

Innovatie-inspiratiesessie

Ideeën voor nieuwe diensten en producten kunnen vaak pas ontstaan wanneer je het aandurft om het bestaande los te laten en ruimte geeft aan de verbeelding. Innova Connect ondersteunt dit proces door het organiseren van innovatie-inspiratiesessies voor uw bedrijf of organisatie. In de innovatie-inspiratiesessies staan de (latente) behoeften van uw klanten centraal. Daarbij bieden we inspiratie aan vanuit de wetenschappelijke literatuur.

>> Referentieprojecten:

MKB-zaadbedrijf

MKB-zaadbedrijf

Een MKB-onderneming in de plantenveredeling wilde graag meer weten over de mogelijkheden van merkergestuurde veredeling. Samen met een externe samenwerkingspartner heeft Innova Connect een strategiesessie georganiseerd waarin de mogelijkheden en beperkingen van selectie op basis van moleculaire merkers werden toegelicht. Op basis van deze sessie is de onderneming een project gestart waarin nader werd ingezoomd op de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van moleculaire merkers in het betreffende gewas.

voor bedrijven

Desk research

Soms wil je als bedrijf in korte tijd weten wat de wetenschap zegt over een bepaald onderwerp, of wat de stand der techniek is op een bepaald gebied. Dit kan onderdeel zijn van een marktverkenning of van de besluitvorming rond nieuwe R&D-investeringen. Innova Connect biedt daarvoor quick scans en desk studies op basis van de wetenschappelijke literatuur en andere relevante bronnen.

 

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

voor bedrijven

Maatwerk

Innovatie kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Je komt als bedrijf op onbekend terrein. In dat onontgonnen gebied komen soms vragen op die niet passen in een vastomlijnd format. Of je hebt behoefte aan toezicht of ondersteuning om het maximale uit je onderzoeks- of innovatieprojecten te halen. Ook in zulke situaties biedt Innova Connect advies en ondersteuning.

>> Referentieprojecten:

Raad van Advies Pop Vriend Seeds

Raad van Advies Pop Vriend Seeds

Stefan van der Heijden heeft van 2016 tot 2020 deelgenomen aan de Raad van Advies van het groentezaadbedrijf Pop Vriend Seeds. De activiteiten van de Raad van Advies waren gericht op ondersteuning van de CEO.