voor bedrijven

Scouten van innovatiekansen

Voor bedrijven die op een bepaald terrein willen innoveren, biedt Innova Connect de mogelijkheid om actief kansen op te sporen die bijdragen aan de slagingskans van de beoogde innovatie. Deze kansen kunnen bestaan uit contacten met onderzoekers of andere partners die nodig zijn voor de beoogde innovatie, en/of uit het aandragen van actuele subsidieregelingen.

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

voor bedrijven

Innovatie-inspiratiesessie

Ideeën voor nieuwe diensten en producten kunnen vaak pas ontstaan wanneer je het aandurft om het bestaande los te laten en ruimte geeft aan de verbeelding. Innova Connect ondersteunt dit proces door het organiseren van innovatie-inspiratiesessies voor uw bedrijf of organisatie. In de innovatie-inspiratiesessies staan de (latente) behoeften van uw klanten centraal. Daarbij bieden we inspiratie aan vanuit de wetenschappelijke literatuur.

>> Referentieprojecten:

Pop Vriend Seeds

Pop Vriend Seeds

Pop Vriend Seeds is een groentezaadbedrijf met specialisaties in o.a. spinazie en boon. In 2015 heeft Innova Connect de innovatiestrategie van Pop Vriend Seeds kritisch doorgelicht. Daarbij lag de nadruk op een betere benutting van kennis die buiten het bedrijf wordt ontwikkeld. In een aantal vervolgsessies is dieper ingegaan op kansen om de belangrijkste producten uit het portfolio te vernieuwen. Bovendien zijn aansluitend contacten gelegd met onderzoekers van verschillende kennisinstellingen. Deze contacten hebben geleid tot diverse onderzoeksprojecten, die zeer waardevol zijn voor het bedrijf.

Aan het laden...

voor bedrijven

Desk research

Soms wil je als bedrijf in korte tijd weten wat de wetenschap zegt over een bepaald onderwerp, of wat de stand der techniek is op een bepaald gebied. Dit kan onderdeel zijn van een marktverkenning of van de besluitvorming rond nieuwe R&D-investeringen. Innova Connect biedt daarvoor quick scans en desk studies op basis van de wetenschappelijke literatuur en andere relevante bronnen.

 

>> Referentieprojecten:

Geen berichten gevonden.

voor bedrijven

Maatwerk

Innovatie kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Je komt als bedrijf op onbekend terrein. In dat onontgonnen gebied komen soms vragen op die niet passen in een vastomlijnd format. Of je hebt behoefte aan toezicht of ondersteuning om het maximale uit je onderzoeks- of innovatieprojecten te halen. Ook in zulke situaties biedt Innova Connect advies en ondersteuning.

>> Referentieprojecten:

Haalbaarheidsstudie MKB-bedrijf

Haalbaarheidsstudie MKB-bedrijf

Een MKB-onderneming in de plantenveredeling wilde graag de haalbaarheid onderzoeken van selectie op basis van moleculaire merkers in plaats van op fenotype. De vraag was met name of dit voor de betreffende eigenschappen, in het betreffende gewas, in de bedrijfseconomische context van de onderneming, haalbaar zou zijn. Innova Connect heeft hiervoor samen met de onderneming en samen met aanvullende experts een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie heeft de onderneming geholpen in de verdere besluitvorming rond dit onderwerp.

Aan het laden...