Voor startups

Marktverkenning & launching customers

Veel startups sneuvelen vroegtijdig. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan kennis van de markt waarop de start-up zich begeeft, en het te laat feedback zoeken in de markt (Harvard Business Review, mei 2021). Vanuit specifieke en diepgaande kennis van de land- en tuinbouw ondersteunt Innova Connect startups op precies deze punten. Innova Connect geeft inzicht in de markt, wie daarin mogelijke klanten zijn, en wat hun behoeften zijn. Zo draagt Innova Connect bij aan aangescherpte propositie en een dieper inzicht van de toevoegde waarde van je product, technologie of dienstverlening. Bovendien kan Innova Connect een vertrouwde introductie verzorgen bij launching customers.

>> Referentieprojecten:

Adaptive Symbiotic Technologies (Trichoderma)

Adaptive Symbiotic Technologies (Trichoderma)

AST is een Amerikaanse startup die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en marketing van nieuwe stammen van Trichoderma. Voor dit bedrijf zijn de marketingmogelijkheden van deze stammen onderzocht en is in kaart gebracht op welke wijze deze stammen toegelaten kunnen worden in de Europese markt en met welke claims commerciële activiteiten opgezet kunnen worden.

Voor startups

Innovatie-ondersteuning op maat

Veel startups zijn gebaseerd op een baanbrekend nieuw idee, dat de wereld kan veranderen. Maar vooralsnog opereer je als startup nog in de ‘oude’, onveranderde wereld. En daarin loop je aan tegen regelgeving die niet is toegesneden op jouw innovatie en belangrijke stakeholders die niet snappen wat jullie doen. Innova Connect biedt een scan aan die laat zien hoe jouw innovatie zou verhoudt tot de regelgeving. Indien nodig kunnen we een lobby starten om knellende regelgeving te wijzigen. En we ondersteunen je in je communicatie richting belangrijke stakeholders.

 

>> Referentieprojecten:

Strategiesessie VitalFluid

Strategiesessie VitalFluid

VitalFluid – een spin off van TU Eindhoven – heeft technologie ontwikkeld om lucht in de plasmafase te brengen en direct op te lossen in water. Dit water verkrijgt dan kortdurend bijzondere eigenschappen, die samenhangen met de instabiele stikstofverbindingen die kortdurend in het water aanwezig zijn. Na enige tijd resteert een oplossing van nitraat in water. De technologie heeft potentiële toepassingen in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot landbouw. Toepassingen in de land- en tuinbouw variëren van zaadbehandeling en gewasbescherming tot plantversterking en meststoffen. Met name de gewasbeschermingsmarkt is in Europa sterk gereguleerd. Deze regelgeving is echter toegesneden op het op de markt brengen van een bepaalde stof. Hoe de regelgeving zich verhoudt tot een apparaat dat water kortdurend biocidale effecten geeft is tamelijk complex. Om hier meer inzicht in te verkrijgen, en een patstelling ten opzichte van de regelgeving te voorkómen, organiseerde Innova Connect eind 2019 een strategiesessie voor VitalFluid. Aan de strategiesessie namen verschillende experts uit binnen- en buitenland deel. Aan het eind van de dag was een strategie op hoofdlijnen ontwikkeld, die leidend was voor de vervolgstappen.