Matchmakingbijeenkomst Maakbare Bodems

In 2019 wilden NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie een bijeenkomst met maatschappelijke stakeholders organiseren rond het onderwerp ‘Maakbare bodems’. De wetenschappelijke vraag die in de bijeenkomst centraal stond, was: is het mogelijk om de bodembiodiversiteit te sturen te sturen richting multifunctionele bodems? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodems die bijdragen aan zowel hoge landbouwproductiviteit als …

Lees meer

TTW Perspectiefprogramma ‘SoilProS’

NIOO-KNAW was in 2020 initiatiefnemer van een voorstel voor een TTW-Perspectiefprogramma op het gebied van het meten en sturen van bodembiodiversiteit. Bij dit financieringsinstrument weegt het economisch perspectief van de beoogde innovatie zwaar mee in de beoordeling. Daarom is intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven van groot belang. Innova Connect heeft NIOO-KNAW ondersteund bij het in beeld …

Lees meer