Sowing Seeds of Knowledge

Samen met brancheorganisatie Plantum en Wageningen Plant Breeding heeft Innova Connect in 2020 een aanvraag geschreven voor de ‘Kennis op Maat’ regeling. Deze regeling is gericht op kennisoverdracht vanuit lopend en afgerond onderzoek naar het MKB. De primaire doelgroep van het voorstel ‘Sowing Seeds of Knowledge’ is het MKB in de sector plantaardig uitgangsmateriaal: bedrijven …

Lees meer

Investeringsvoorstel onderzoeksinfrastructuur NPEC

Wageningen UR en Utrecht University dongen in 2017/2018 samen mee voor een grootschalige onderzoeksinfrastructuur aanvraag op het gebied van automatische fenotypering van planten, van het microbioom tot het volvelds gewas (NPEC). De infrastructuur is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek in publiek-private samenwerking. Innova Connect heeft de aanvraag voor deze investering geredigeerd en aangescherpt. De …

Lees meer

Matchmakingbijeenkomst Maakbare Bodems

In 2019 wilden NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie een bijeenkomst met maatschappelijke stakeholders organiseren rond het onderwerp ‘Maakbare bodems’. De wetenschappelijke vraag die in de bijeenkomst centraal stond, was: is het mogelijk om de bodembiodiversiteit te sturen te sturen richting multifunctionele bodems? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodems die bijdragen aan zowel hoge landbouwproductiviteit als …

Lees meer

TTW Perspectiefprogramma ‘SoilProS’

NIOO-KNAW was in 2020 initiatiefnemer van een voorstel voor een TTW-Perspectiefprogramma op het gebied van het meten en sturen van bodembiodiversiteit. Bij dit financieringsinstrument weegt het economisch perspectief van de beoogde innovatie zwaar mee in de beoordeling. Daarom is intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven van groot belang. Innova Connect heeft NIOO-KNAW ondersteund bij het in beeld …

Lees meer

Impact

“Maar wat kun je daar dan mee?”. De typische vraag die je als jonge promovendus krijgt als je op een verjaardagsfeestje vertelt wat je doet voor de kost. Ik wist nooit zo goed raad met deze vraag. Tegelijk vond ik het persoonlijk wel een terechte vraag. Niet omdat ik zou vinden dat van wetenschappelijk onderzoek …

Lees meer

Over koeienvlaaien, kassen en kringlooplandbouw

Anne Hendriks, honoursstudent aan Wageningen University en daarnaast medewerker van De Innovatiemakelaar, maakte recent een documentaire over kringlooplandbouw. Voor Innova Connect schreef ze hierover deze gastcolumn.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft volop ingezet op kringlooplandbouw. Vorige week publiceerde zij het uitvoeringsplan van haar kringloopvisie1. Hierin presenteert zij concreet beleid om …

Lees meer

Big data, of weten hoe het zit

Het zaaltje zit stampvol. Blijkbaar ben ik niet de enige op de Seed Meets Technology beurs die benieuwd is naar wat deze startup te melden heeft. De claims zijn dan ook niet mis. Op de website van het bedrijf wordt veelvuldig geschermd met termen als “disruptive” en “revolutionair”, en ook in dit zaaltje zijn …

Lees meer

Zomerliteratuur

“Zeg, Clemens”. Uit de telefoon klonk de stem van degene die me had gevraagd om dit najaar een training te verzorgen voor wetenschappers van haar onderzoeksinstelling. De training zou gaan over het opzetten van onderzoeksprojecten met private partijen. Dit paste in de nieuwe strategie van het instituut, om meer onderzoeksfinanciering uit de markt aan …

Lees meer

Landbouw zonder chemie?

Er is de laatste tijd weer veel te doen over gewasbescherming. Meestal gaat het dan over stoffen die verboden worden, of volgens sommigen verboden moeten worden, en anderen die daar weer tegen protesteren. Zo heeft de Europese Commissie afgelopen vrijdag na een jarenlange discussie besloten om drie neonicotinoïden in buitenteelten vrijwel per direct te …

Lees meer

Virtuele realiteit

Sinds Trump de term ‘nepnieuws’ populair heeft gemaakt lijken ‘waar’ en ‘onwaar’ onontwarbaar met elkaar verweven. Parodie en werkelijkheid zijn haast niet meer te onderscheiden. Of het nu gaat om Halbe Zijlstra in de vermeende datsja van Poetin, of het optreden van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra in Nieuwsuur: soms weet je niet meer …

Lees meer