BP4ND: impact van Better Plants for New Demands 2013-2018

Better Plants for New Demands is het publiek-private onderzoeksprogramma dat onder het Topsectorenbeleid in 2013 is gestart voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Met dit laatste worden de bedrijven bedoeld die nieuwe plantenrassen ontwikkelen en/of daarvan zaden, stekken, pootgoed en ander plantmateriaal produceren en verkopen. In opdracht van brancheorganisatie Plantum bracht Innova Connect in 2019 in …

Lees meer

Online training Horizon Europe

Met een budget van >95 miljard euro, waarvan 9 miljard op het gebied van agrofood, vormt Horizon Europe de ambitieuze opvolger van Horizon2020. Samen met Hague Corporate Affairs heeft Innova Connect eind 2020 en begin 2021 meermaals een online training verzorgd over de mogelijkheid om via Horizon Europe financiering te verkrijgen voor onderzoek en innovatie. …

Lees meer

Training publiek-private samenwerking

Voor onderzoekers van NIOO-KNAW heeft Innova Connect in 2018 een training publiek-private samenwerking verzorgd. Centrale vraag in deze training was: hoe vind ik als onderzoeker private partijen die mijn onderzoeksvoorstel willen steunen? Naast het vormen van vaardigheden bood de training ook feitelijke informatie rond de organisatie van publiek-private samenwerking in het kader van het Topsectorenbeleid …

Lees meer

Netwerkbijeenkomst ‘Onderzoek, wat heb ik eraan?’

Veredelingsbedrijven en aanverwante bedrijven binnen de sector plantaardig uitgangsmateriaal staan bekend om de hoge investeringen in R&D en de nauwe samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek. Binnen de sector zijn echter grote verschillen. Met name onder het MKB zijn er veel bedrijven die veel minder ervaring hebben met het participeren in wetenschappelijk onderzoek. Om die bedrijven …

Lees meer

Sowing Seeds of Knowledge

Samen met brancheorganisatie Plantum en Wageningen Plant Breeding heeft Innova Connect in 2020 een aanvraag geschreven voor de ‘Kennis op Maat’ regeling. Deze regeling is gericht op kennisoverdracht vanuit lopend en afgerond onderzoek naar het MKB. De primaire doelgroep van het voorstel ‘Sowing Seeds of Knowledge’ is het MKB in de sector plantaardig uitgangsmateriaal: bedrijven …

Lees meer

Investeringsvoorstel onderzoeksinfrastructuur NPEC

Wageningen UR en Utrecht University dongen in 2017/2018 samen mee voor een grootschalige onderzoeksinfrastructuur aanvraag op het gebied van automatische fenotypering van planten, van het microbioom tot het volvelds gewas (NPEC). De infrastructuur is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek in publiek-private samenwerking. Innova Connect heeft de aanvraag voor deze investering geredigeerd en aangescherpt. De …

Lees meer

Matchmakingbijeenkomst Maakbare Bodems

In 2019 wilden NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie een bijeenkomst met maatschappelijke stakeholders organiseren rond het onderwerp ‘Maakbare bodems’. De wetenschappelijke vraag die in de bijeenkomst centraal stond, was: is het mogelijk om de bodembiodiversiteit te sturen te sturen richting multifunctionele bodems? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodems die bijdragen aan zowel hoge landbouwproductiviteit als …

Lees meer

TTW Perspectiefprogramma ‘SoilProS’

NIOO-KNAW was in 2020 initiatiefnemer van een voorstel voor een TTW-Perspectiefprogramma op het gebied van het meten en sturen van bodembiodiversiteit. Bij dit financieringsinstrument weegt het economisch perspectief van de beoogde innovatie zwaar mee in de beoordeling. Daarom is intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven van groot belang. Innova Connect heeft NIOO-KNAW ondersteund bij het in beeld …

Lees meer